Skip to main content
  1. Dzisiejszą ŚRODĄ POPIELCOWĄ rozpoczynamy w KOŚCIELE czas Wielkiego Postu. To dzień, kiedy wchodzimy na drogę pokuty i nawrócenia. Zewnętrznym znakiem takiej postawy jest obrzęd posypania głów popiołem. Kapłan posypując nasze głowy wypowiedział słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” / por. Rdz.3,19 / lub „ Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii / Mk 1,15 /. Ten starożytny gest jest wyrazem pokuty i uniżenia się przed Bogiem. W naszej świątyni Msze Święte ze Słowem Bożym i obrzędem posypania naszych głów popiołem        o godz. 7.00; 8.00; 17.00 i 18.30. O godz. 18.00 zapraszamy na Naboźeństwo Drogi Krzyżowej.
  • W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły / jeden posiłek do syta i dwa mniejsze oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych /. Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są wierni pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. Natomiast wszystkich od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W myśl Przykazań Kościelnych czas Wielkiego Postu jest także okresem pokuty, dlatego jako wierzący nie organizujemy hucznych zabaw i nie bierzemy udziału w takich spotkaniach.
  • Pomocą w przeżywaniu tego czasu pokuty i nawrócenia będą Nabożeństwa Wielkopostne. Zapraszamy serdecznie na Drogę Krzyżową w dni powszednie o godz. 18.00 i na Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 17.45. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami / spowiedź święta lub stan łaski uświęcającej, Komunia Święta, brak przywiązania do jakiegoś grzechu nawet powszedniego oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
  • Przy ołtarzu św. Franciszka można adorować Krzyż Pański. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na kwiaty do Bożego Grobu.