modernizacja fotowoltaika

Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż kaskady pomp ciepła o mocy 96 kW oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,60 kWp dla budynków

Wartość ogólna zadania:         1 083 825  zł brutto

Wysokość dofinansowania:        626 400 zł 

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: dotacji.

Z uwagi na znaczne koszty ogrzewania i energii elektrycznej w Klasztorze Ojców Bernardynów w Łęczycy planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez modernizację źródła ciepła w oparciu o montaż kaskady pomp ciepła oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 KWp na potrzeby ogrzewania i oświetlenia.

Wykonane zostaną usprawnienia poprawiające sprawność systemu grzewczego i dostosowujące instalację do aktualnych wymagań technicznych. Dla budynków Klasztoru zaplanowane zostało nowe źródło elektrycznie zasilane z systemu PV. Zamontowanych zostanie  6 pomp ciepła powietrze – woda o mocy 96 kW (6 x 16 kW)  z napędem elektrycznym oraz zbiornik buforowy  o pojemności 220 l. Pompy ciepła pracować będą w kaskadzie w zależności od potrzeb obiektu. Kocioł gazowy pozostanie jako zabezpieczenie szczytowe dla instalacji co (10% kocioł gazowy, 90% energia elektryczna).

Na potrzeby ogrzewania zamontowana zostanie nowa mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 49,6 pkW, która pokryje ok 57% zapotrzebowania na energię elektryczną.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące prace:

  1. Dostawa i montaż kaskady 6 pomp ciepła powietrze – woda o mocy 96 kW (6 x  16 kW);
  2. Dostawa i montaż zbiornika buforowego, pomp ładujących i cyrkulacyjnych, infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej;
  3. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kWp na potrzeby ogrzewania;
  4. Montaż infrastruktury towarzyszącej: inwertera, optymalizatorów, rozdzielni systemu pV, okablowanie itp.;
  5. Przyłączenie instalacji pV do istniejącego systemu energetycznego;
  6. Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej, instrukcji obsługi przeszkolenie osób eksploatujących instalację.

Instalacja pV zostanie zamontowana na gruncie na terenie klasztornym.

Własna instalacja fotowoltaiczna zapewni użytkownikowi większą niezależność energetyczną a w przypadku normalnej pracy będzie generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii. Montaż instalacji, która jest odnawialnym źródłem energii przyczyni się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych i uniezależnieni użytkownika od zewnętrznych dostaw energii.

Zamontowana instalacja do produkcji energii elektrycznej będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne Klasztoru Ojców Bernardynów.

 

Link do strony  www.wfosigw.lodz.pl