Skip to main content

NIEDZIELA – 31 lipca 2022 r.
7.00 Za + Dyonizę Cholewa – int. od sąsiadów z bloku
8.30 Za ++ Helenę i Władysława Borusiaków; Karola i Mariannę Kaczmarków;
++ z rodziny Kowalczyków i Mirowskich
10.00 Za + Jana Tomalaka
11.30 Za ++ Grzegorza, Edwardę, Mariana, Ryszarda Wojtczaków; Jana i Janinę
Ławniczaków
13.00 W intencji Parafian, Dobrodziejów i Sympatyków
18.30 Za ++ Leonię i Władysława Dobrosińskich; Mariana Szczepaniaka

PONIEDZIAŁEK – 01 sierpnia 2022 r.
7.00 Za + Bernarda Lewandowskiego
7.30 Za + Weronikę Bindas / 1 greg. /
8.00 Za + Jarosława Lepczaka – int. od żony w 35 rocznicę Sakr. Małżeństwa
18.30 1/ W intencjach Koła Przyjaciół Radia Maryja
2/ Za + Elżbietę Nagórniewicz – int. pracowników PKO Banku Polskiego

WTOREK – 02 sierpnia 2022 r.
7.00 Za + Krystynę Skonieczko – int. od córki Barbary z rodziną
7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Filipa w 18 rocznicę urodzin
8.00 Za + Wreronikę Bindas / 2 greg. /
18.30 Za + Mariana Mrozińskiego – int. od córki Katarzyny z rodziną

ŚRODA – 03 sierpnia 2022 r.
7.00 Za + Krystynę Skonieczko – int. od córki Jolanty z rodziną
7.30 Za + Weronikę Bindas / 3 greg. /
8.00 O łaskę powrotu do Boga dla rodziny
18.30 Za ++ Jacka i Andrzeja Andrzejczaków; Annę Talara; Helenę i Jana
Kałuckich; Stanisławę i Kazimierza Kałuckich

CZWARTEK – 04 sierpnia 2022 r.
7.00 Za + Krzysztofa Chorąży ze ++ rodzicami
7.30 Za + Weronikę Bindas / 4 greg. /
8.00 Za + Józefa Frontczaka w 21 rocznicę śmierci
18.30 Za + Macieja Cieślaka w 4 rocznicę śmierci

PIĄTEK – 05 sierpnia 2022 r.
7.00 Za + Halinę Kołcz – int. od męża
7.30 Za + Weronikę Bindas / 5 greg. /
8.00 Za ++ W czyśćcu cierpiące
18.30 Za ++ Grzegorza Kellera w 13 rocznicę śmierci i Hieronima Kellera

SOBOTA – 06 sierpnia 2022 r.
7.00 Za + Tomasza Graczyka – int. od uczestników pogrzebu
7.30 Za + Weronikę Bindas / 6 greg. /
8.00 Za ++ Bogdana, Teresę i Mariana Grzelaków
18.30 Za + Zygmunta Janczyka w 4 rocznicę śmierci

NIEDZIELA – 07 sierpnia 2022 r.
7.00 Za ++ Urszulę i Zygmunta Sobalskich z rodzicami; Dorotę Sobalską
oraz Małgorzatę i Andrzeja Kołosińskich
8.30 Za ++ Helenę, Stefana Drążczyków, ich córkę i zięciów; Annę i Wincentego
Szczepaniaków, ich córkę, syna i zięcia
10.00 Za + Weronikę Bindas / 7 greg. /
11.30 O błog. Boże w 92 urodziny dla Mariana Makowczyńskiego – int. od córki,
Wnuczki i prawnuczki
13.00 W intencji Parafian, Dobrodziejów i Sympatyków
18.30