Skip to main content

NIEDZIELA – 24 lipca 2022 r.
7.00 Za ++ Mariannę i Kazimierza Bugajczyków
8.30 Za + Annę Królak – int. z okazji imienin – oraz jej ++ rodziców, teściów
i szwagra Jana
10.00 Za + Eugeniusza Pasaka
11.30 Za ++ Łukasza, Mirosława, Aleksandrę i Edwarda Rudnickich
oraz + Ignacego Joachimiaka
13.00 W intencji Parafian, Dobrodziejów i Sympatyków
18.30 Za ++ Halinę i Stefana Sokołowskich ze ++ rodzicami i za + Mariannę
Lipską

PONIEDZIAŁEK – 25 lipca 2022 r.
7.00 Za ++ Krzysztofa, Wojciecha Bogusiewiczów; Grzegorza, Apolonię, Mariana
Woźniaków; Leszka i Zygmunta Hornów
7.30 Za + Kazimierę – Janinę Kamińską – int. od uczestników pogrzebu
8.00
18.30 Za ++ Krzysztofa i Stanisława Łatkowskich; z rodzin Różalskich, Nikodemskich,
Gadyńskich i Szczepaniaków

WTOREK – 26 lipca 2022 r.
7.00 Za + Andrzeja Kuszpiela – int. od sąsiadów z klatki
7.30 Za + Janinę – Kazimierę Kamińską – int. od rodziny Ziółkowskich
z Kozanek
8.00 Za ++ Władysława i Annę Kujawa ze ++ rodzicami
18.30 Za + Zygmunta Starostę w 12 rocznicę śmierci

ŚRODA – 27 lipca 2022 r.
7.00 Za + Weronikę Wodzyńską – int. od uczestników pogrzebu
7.30 Za + Weronikę Wodzyńską – int. od chrześnicy Małgorzaty z rodziną
8.00 Za + Janinę – Kazimierę Kamińską – int. od chrześnicy Grażyny z rodziną
18.30 1/ W intencjach Grupy Biblijnej św. Hieronima
2/ O zdrowie, błog. Boże i opiekę M. Bożej dla Marysi i jej rodziców

CZWARTEK – 28 lipca 2022 r.
7.00 Za ++ Czesława Kuzanioka; Marię i Józefa Barylskich z dziećmi
7.30 Za + Sławomira Kaczmarka – int. od uczestników pogrzebu
8.00 Za ++ Józefę, Franciszka, Janusza, Włodzimierza, Krystynę Wdowiaków
18.30 Za + Grzegorza Wiśniewskiego – int. od cioci Marii z rodziną

PIĄTEK – 29 lipca 2022 r.
7.00 Za + Stanisława Justyńskiego
7.30 W intencji P. Bogu wiadomej z prośbą do M. Bożej Jej o wstawiennictwo
8.00 Za + Jerzego Łukaszewskiego w 1 rocznicę śmierci
18.30 Za + Elżbietę Wardzińską

SOBOTA – 30 lipca 2022 r.
7.00 Za + Krystynę Skonieczko – int. od uczestników pogrzebu
7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błog.
dla Katarzyny i Piotra
8.00 Za + Pawła Brysiaka
18.30 Za + Władysławę Piotrowską w 22 rocznicę śmierci

NIEDZIELA – 31 lipca 2022 r.
7.00 Za + Dyonizę Cholewa – int. od sąsiadów z bloku
8.30 Za ++ Helenę i Władysława Borusiaków; Karola i Mariannę Kaczmarków;
++ z rodziny Kowalczyków i Mirowskich
10.00 Za + Jana Tomalaka
11.30 Za ++ Grzegorza, Edwardę, Mariana, Ryszarda Wojtczaków; Jana i Janinę
Ławniczaków
13.00 W intencji Parafian, Dobrodziejów i Sympatyków
18.30 Za ++ Leonię i Władysława Dobrosińskich; Mariana Szczepaniaka