Skip to main content

Niedziela – 21.05. 2023 r.

7:00 Za † Karola Kaźmierczaka w 11 rocznicę śmierci. Jana Kaźmierczaka. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8:30  Za † Janinę Graczyk w 10 rocznicę śmierci. Zdzisława, Edwarda Graczyk.

10:00 Za † Mariannę Janczyk ( Gr.21)

11:30

13:00 W intencji Parafian i Dobrodziejów.

18:30 Za † Józefę, Józefa Bakalarz z wnukami Grzegorzem i Sławomirem. Annę Czekalską. Adama Graczyka.

 

Poniedziałek – 22. 05. 2023 r.

7:00 Za † Krystiana Kanię ( Gr.22)

7:30 Za † Mariannę Janczyk ( Gr.22)

8:00 Za † Zofię, Czesława Siemionów.

18:30 1. Za † Bożenę Wróblewską – od dzieci i wnuków.

2. Za † Krzysztofa, Antoniego Grejnera.

 

Wtorek – 23. 05. 2023 r.

7:00 Za † Krystiana Kanię ( Gr.23)

7:30 Za † Mariannę Janczyk ( Gr.23)

8:00 Za † Roberta Raja.

18:30 1. Za † Urszulę, Andrzeja, Jerzego Kamińskich z rodzicami. Mirosławę Pucek.

2. Za † Stefanię Kowalczyk – z okazji Dnia Matki – od córki Bożeny z rodziną.

 

Środa – 24. 05. 2023 r.

7:00 Za † Krystiana Kanię ( Gr.24)

7:30 Za † Mariannę Janczyk ( Gr.24)

8:00 Za † Otylię Kokocińska w 1 rocznicę śmierci.

18:30 1. Za † Mariannę Kucharską – od córki z mężem, wnukiem.  Za † syna Marcina.

2. Za † Kazimierza, Huberta Kozajdę. Zdzisława Grzyb.  Jolantę, Stanisława Jasińskich.

 

Czwartek – 25. 05. 2023 r.

7:00 1. Za † Krystiana Kanię ( Gr.25)

2. Za † o. Radomiła w 30 miesiąc po śmierci.

7:30 Za † Mariannę Janczyk ( Gr.25)

8:00 Za † Mariana wraz z bratem i rodzicami. Za † Genowefę.

18:30 1.

2. Za † Ewę Sobczyk – z okazji Dnia Matki.

 

Piątek – 26. 05. 2023 r.

7:00 1. Za † Danutę Dębowską w 1 rocznicę śmierci.

2. Za † Krystiana Kanię ( Gr.26)

7:30 Za † Mariannę Janczyk ( Gr.26)

8:00 Za † Helenę Bojanowską.

18:30 Za † Wacława Kamińskiego w rocznicę śmierci.

 

Sobota – 27. 05. 2023 r.

7:00 1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci.

2. Za † Krystiana Kanię ( Gr.27)

7:30 Za † Mariannę Janczyk ( Gr.27)

8:00

18:30 1. O łaski w Rodzinie.

2.

3. Za † Stefana Zawadzkiego w 26 rocznicę śmierci.

4. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Niedziela – 28.05. 2023 r.

7:00 W intencji Bogu wiadomej.

8:30  Za † Feliksę, Tadeusza Rogalskich z rodzicami.

10:00 Za † Mariannę Janczyk ( Gr.28)

11:30 Za † Rozalię, Czesława Domańskich z rodzicami.  Jadwigę Domańską. Kazimierza Gorącego.

13:00 Za † Zbigniewa Olczaka – od mamy, żony, dzieci.

18:30 Za † Jana, Zofię Góralczyków z rodzicami.

14:00 DPS Za † Krystiana Kanię ( Gr.28)