Skip to main content

NIEDZIELA – 17 lipca 2022 r.
7.00 Za + Bogdana Piotrowskiego w 22 rocz. śmierci
8.30 Za + Franciszkę Chwiałkowską w 10 rocz. śmierci
10.00 Za ++ Stefanię i Mieczysława Kubiaków
11.30 Za + Adama Gabrysiaka wraz ze ++ żoną i dziećmi
13.00 Za + Zdzisława Mordęckiego w 25 rocz. śmierci
18.30 Za ++ Gabriela i Mariannę Jakubowicz ze ++ rodzicami

 

PONIEDZIAŁEK – 18 lipca 2022 r.
7.00 Za + Barbarę Marczewską – int. od Witolda Dymarczyka z rodziną
7.30 Za ++ Natalię Szyller i Henryka Kałużę wraz ze ++ rodzicami i rodzeństwem
8.00 Za + Genowefę – Halinę Czerwińską – int. od brata Adama z rodziną
18.30 O błog. Boże i zdrowie dla Ewy w rocznicę urodzin

 

WTOREK – 19 lipca 2022 r.
7.00 Za + Barbarę Marczewską – int. od sąsiadów
7.30 Za + Weronikę Wodzyńską – int. od syna Andrzeja z rodziną
8.00 Za + Czesława Kowalczyka – int. z okazji imienin od żony z dziećmi
18.30 Za ++ Władysławę i Mieczysława Markowskich oraz + Mieczysława
Markowskiego

 

ŚRODA – 20 lipca 2022 r.
7.00 Za + Barbarę Marczewską – int. od rodziny Andrysiaków i wnuczka Filipka
7.30 Za + Czesława Raja, int. z okazji imienin
8.00 Za + Jana Kwiatkowskiego w 1 rocz. śmierci – int. od żony Ireny Kwiatkowskiej
18.30 1/ Intencja RŻR
2/ Za ++ Czesława Kowalczyka, Czesława Kamińskiego, Stefanię Kowalczyk;
Halinę i Antoniego Chwiała, ++ w czyśćcu – int. imieninowa

 

CZWARTEK – 21 lipca 2022 r.
7.00 Za ++ Kazimierza Dzięgielewskiego i Jana Bartniaka
7.30 Za + Pawła Kłódczyńskiego – int. od uczestników pogrzebu
8.00 Za + Barbarę Frontczak w 4 rocz. śmierci
18.30 Za ++ Weronikę i Stanisława Pielesiak i ich + syna Stanisława

 

PIĄTEK – 22 lipca 2022 r.
7.00 Za + Pawła Kłódczyńskiego – int. od Sylwii mamy z rodziną
7.30
8.00 Za + Marię – Danielę Kałużną
18.30 O błog. Boże, wszelkie potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla Magdaleny i Przemysława w 15 rocznicę Sakramentu Małżeństwa – int.
z okazji imienin – i o błog. Boże dla dzieci: Kingi i Julii

 

SOBOTA – 23 lipca 2022 r.
7.00 Za + Barbarę Marczewską – int. od Mateusza Wielgusiaka z Garbarni
Kaliskiej
7.30 Za + Henryka Dębowskiego- int. od sąsiadów z ul. Kaliskiej 36
8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błog.
dla Zosi i Cyprianka
18.30 Za + Leszka Kusztelaka w 11 rocznicę śmierci

 

NIEDZIELA – 24 lipca 2022 r.
7.00 Za ++ Mariannę i Kazimierza Bugajczyków
8.30 Za + Annę Królak – int. z okazji imienin – oraz jej ++ rodziców, teściów
i szwagra Jana
10.00 Za + Eugeniusza Pasaka
11.30 Za ++ Łukasza, Mirosława, Aleksandrę i Edwarda Rudnickich
oraz + Ignacego Joachimiaka
13.00 W intencji Parafian, Dobrodziejów i Sympatyków
18.30