Skip to main content

Niedziela – 11. 09. 2022 r.

7:00 Za † Jana, Bronisławę Stankowskich z rodzicami.

8:30 Za † Mariannę, Zygmunta Szymczaków. Piotra, Zbigniewa Koperkiewicz.

10:00 Za † Danutę Kamińską (Gr. 11)

11:30 Za † Mariusza Badzińskiego.

13:00 W intencji Parafian i Dobrodziejów.

18:30 Za † Gabriela, Mariannę Jakubowicz z rodzicami.

 

Poniedziałek – 12. 09. 2022 r.

7:00 Za † Dyonizę, Zygmunta Cholewa – od rodziny.

7:30 Za † Danutę Kamińską (Gr. 12)

8:00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Anny i Grzegorza Lasota w 40 rocznicę ślubu.

18:30 1. Za † Barbarę Kamińską – w rocznicę śmierci.

2. Za † Stanisława, Reginę Horn, rodziców, dzieci. Zdzisławę Witkowską. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Wtorek – 13. 09. 2022 r.

7:00 Za † Barbarę Mazur – od sąsiadów z bloku 8A.

7:30 Za † Danutę Kamińską (Gr.13)

8:00  Za † Mariana Mrozińskiego – od sąsiadów.

18:30 1. Za † Eugenię, Adama Kwiatkowskich z rodzicami. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za † Stanisława Olczyka – od Iwony z Kalisza.

 

Środa – 14. 09. 2022 r.

7:00 Za † Andrzeja Zborowskiego – od sąsiadów z klatki.

7:30 Za † Danutę Kamińską (Gr. 14)

8:00  Za † Zofię Stolarczyk – w rocznicę śmierci.

18:30 1. Za † Kazimierę, Wacława Andrysiak. Mariannę, Jana Sobczaków.

2. Za † Adama Wiśniewskiego.

 

Czwartek – 15. 09. 2022 r.

7:00 Za † Barbarę Mazur – od sąsiadów z klatki.

7:30 Za † Danutę Kamińską (Gr.15)

8:00 Za † Jana, Stanisławę Nowak. Alinę Graczyk.

18:30 1. Za † o. Bogusława Piotrowskiego w 9 rocznicę śmierci – od FZŚ.

2. Za † Zofię Wójcik – od koleżanek córki z pracy.

 

Piątek – 16. 09. 2022 r.

7:00 Za † Barbarę Mazur – od Zdzisławy Wesołowskiej z dziećmi.

7:30 Za † Danutę Kamińską (Gr. 16)

8:00  Za † Zofię Kruszyniak. Jana Łuczaka.

18:30 1. Za † Krystynę Raj w 12 rocznicę śmierci.

2. Za † Weronikę Wodzyńską – od Ani i Zygmunta Wasilewskich z rodziną.

 

Sobota – 17. 09. 2022 r.

7:00 Za † Zdzisława Widawskiego w 47 rocznicę śmierci. Stefanię Widawską, rodziców. Jana Raczyńskiego.

7:30 Za † Danutę Kamińską (Gr. 17)

8:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Dominiki, Weroniki, Damiana.

18:30 1. W intencji Straży Grobu Pańskiego.

2. Za † Juliana, Stefanię, Jana, Jadwigę, Marka Kaźmierczaków. Józefa Górę.

3. Za † Mieczysława Jędrzejczaka, rodziców. Mariannę, Józefa Kujawów.

 

Niedziela – 18. 09. 2022 r.

7:00

8:30 Za † Siostrę Urszulankę Małgorzatę Marciniak w 1 rocznicę śmierci.

10:00 Za † Danutę Kamińską (Gr. 18)

11:30

13:00 Za † rodziców: Stanisława, Czesławę Fraszczyków. Dziadków: Franciszka, Sabinę, Stanisławę – od córki z rodziną.

18:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Izabeli i Jacka z okazji 20 rocznicy ślubu.