Skip to main content

Ogłoszenia duszpasterskie -11.09.2022 r.

Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła

1.Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

 

2.Dzisiaj jeszcze o godz. 15.00 Msza Św. dla młodzieży przygotowującej się Sakramentu Bierzmowania. Natomiast  o godz. 16.00 Msza Święta i spotkanie formacyjne dla Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 

3.W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem. Podczas Mszy Świętej  o godz. 18.30 pomodlimy się w intencja Rodziny Żywego  Różańca.

 

4.W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.

 

5.W sobotę, 17 września, w naszej franciszkańskiej świątyni, święto Stygmatów Św. Ojca Franciszka z Asyżu, naszego Zakonodawcy. Można uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami. W tym dniu również przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Pamiętajmy o tej tragicznej karcie naszej historii i módlmy się za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny. Natomiast podczas Mszy Świętej o godz. 18.30 zapraszamy do modlitwy    w intencjach, które zaniesie do Boga Wspólnota Straży Grobu Bożego.

 

6.Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na spłatę chorwackiego urządzenia powstrzymującego wodę  penetrującą  ściany naszej świątyni. Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelki dar na ten cel.

 

7.Wszystkim Jubilatom, Solenizantom najbliższego tygodnia i Wszystkim – Państwu, którzy modlicie się dzisiaj w naszej świątyni, życzymy doświadczenia bliskości i mocy Pana  w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła. 

 

8.Nasze zmarłe parafianki ++ Feliksę Kieterling i Irenę Milczarek, które w ostatnim tygodniu odeszły do Pana, otoczmy modlitewną pamięcią. Niech miłosierny Bóg przebaczy im grzechy i wprowadzi je do raju, aby razem ze Świętymi mogły Go wielbić na wieki.

 

                                                        ŚWIĘTY  MICHALE  ARCHANIELE ….