Skip to main content

XI Niedziela Zwykła

By Ogłoszenia
Ogłoszenia duszpasterskie - 18.06.2023 r. XI Niedziela Zwykła 1.Przygnębiający jest widok ludzi podobnych do owiec bez pasterza. Tłum udręczonych dusz, żyjących bez prawdy i świętości, rośnie, ponieważ brakuje im przewodników...
Read More